Công ty TNHH Tân Huỳnh Châu

Điện mặt trời áp mái

Điện mặt trời áp mái

Bảo hành 12 năm đối với tấm pin
Bảo hành 25 năm hiệu suất trên 80%

Điện mặt trời áp mái

Điện mặt trời áp mái

Bảo hành 12 năm đối với tấm pin 2
Bảo hành 25 năm hiệu suất trên 80% 2

Thương hiệu

Giải thưởng vinh dự

  •